Bieg Czekoladowy

Razem dla Dawidka! Licytacja numeru startowego “1”

Wspólnie  z Fundacją “Otulina”, założoną przez  prof. Dariusza Iżyckiego, wspieramy Dawidka. Tradycją Biegu Czekoladowego jest charytatywna licytacja numeru startowego “1”.

W poniedziałek, 18.06.2018 r., o godzinie 20.00 rozpoczniemy licytację na rzecz Dawidka. Celem zbiórki funduszy jest zakup stymulatora oddechu i jego operacyjna implantacja. Dawidek Napierała cierpi na Klątwę Ondyny. Tak nazywa się choroba, która powoduje, że zapadnięcie w sen może zabić. U zdrowych osób oddychanie odbywa się automatycznie. To takie proste, naturalne. Wdech, wydech. Chorzy na klątwę Ondyny muszą pamiętać o tym, by wziąć oddech… Kiedy zapadają w sen, oddech znika. A wtedy po prostu umierają. Medyczna nazwa tej choroby to zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji… Zaburzenie oddychania, spowodowane mutacją w jednym genie. To bardzo rzadka choroba. Na świecie z taką diagnozą żyje tylko 300 osób. W Polsce – 20…

Licytacja rozpocznie się na naszym wydarzeniu  tutaj

Regulamin licytacji

Charytatywna licytacja numeru startowego “1” na rzecz Dawidka

Wylicytuj i pobiegnij z numerem “1” w 6. Biegu Czekoladowym 22 czerwca 2018 r.!
Całość dochodu z licytacji przeznaczona jest na pomoc dla Dawidka. Pieniądze darczyńca wpłaci bezpośrednio na konto Fundacji OTULINA nr konta: 39114020040000340277051253. Fundacja OTULINA wpisanej pod numerem KRS 0000690891. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2017.[PO.VIII NS-REJ.KRS/28037/17/374]

ZASADY LICYTACJI:
1. Zgłoś swoją ofertę (w PLN) jako komentarz pod utworzonym postem w wydarzeniu 6. Biegu Czekoladowego – Smak Lata TUTAJ, kwota oferty powinna być większa od kwoty wcześniej zaproponowanej przez kogoś innego i od ceny wyjściowej
2. Kwota wyjściowa wynosi 50 zł.
3. Początek licytacji dnia 18 czerwca 2018 r. o godzinie 20.00.
4. Licytacja trwa do 20 czerwca 2018 r. do godziny 20:00 – wtedy nastąpi koniec licytacji.
5. Jeśli Twoja oferta będzie najwyższa , to otrzymasz możliwość udziału w 6. Biegu Czekoladowym – Smak Lata w Poznaniu, dnia 22 czerwca 2018 r. Jeśli zrezygnujesz (nie wpłacisz wylicytowanej przez siebie kwoty na podane poniżej konto Fundacji OTULINA), to możliwość wygrania licytacji otrzyma osoba, która zaoferowała drugą w kolejności po Tobie kwotę w tej licytacji.
6. Prosimy tylko o poważne propozycje.
7. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania ofert nierealnych.
8. W licytacji mogą brać udział zarówno osoby, które jeszcze nie są zapisane na bieg, jak i też Ci którzy widnieją już na liście startowej.
9. Całkowity dochód z wylicytowanej kwoty trafi do Fundacji OTULINA na rzecz Dawidka. Numer konta 39114020040000340277051253