Bieg Czekoladowy

Licytacja numeru startowego “1” dla Łukasza!

Od pierwszej edycji Biegu Czekoladowego przeprowadzamy licytację numer startowego „1” na cel charytatywny. Podczas 5. Biegu Czekoladowego – Słodkie Walentynki chcemy wspomóc Łukasza Walerjańczyka. Łukasz ma 22 lata i choruje na autyzm. Uczy się w szkole specjalnej i wymaga ciągłej opieki. Pomimo postawionej diagnozy, Łukasz wymaga kolejnych badań wykluczających choroby współistniejące oraz nietolerancje pokarmowe.

Większość tych procedur jest pełnopłatnych, dlatego liczy się każda złotówka. Wiedza ta jest potrzebna do dalszego funkcjonowania i jak największej poprawy jakości jego życia.
Łukasz jest podopiecznym Fundacji „Jaś i Małgosia” (KRS 0000127075). Dziękujemy Wam w imieniu Łukasza !!!

ZASADY LICYTACJI
1. Zgłoś swoją ofertę (w PLN) jako komentarz pod tym postem, kwota oferty powinna być większa od kwoty wcześniej zaproponowanej przez kogoś innego i od ceny wyjściowej.
2. Kwota wyjściowa wynosi 50,00 zł.
3. Początek licytacji dnia 05 lutego 2018 r. o godzinie 21.00.
4. Oferty zbieramy do 06 lutego 2018 r. do godziny 21.00 – wtedy nastąpi koniec licytacji.
5. Jeśli Twoja oferta będzie najwyższa, otrzymasz pakiet startowy z numerem 1 na 5.Bieg Czekoladowy w Poznaniu, który odbędzie się dnia 11 lutego tego roku.
6. Prosimy tylko o poważne propozycje. Moderatorem licytacji jest Współorganizator Biegu Czekoladowego Centrum Medyczne Dynasplint.
7. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania ofert nierealnych i godzących w dobre obyczaje.
8. W licytacji mogą brać udział zarówno osoby, które jeszcze nie są zapisane na Bieg, jak i te, które widnieją już na liście startowej.
9. Całkowity dochód z wylicytowanej kwoty trafi na konto Fundacji „J i M” (dawna nazwa: Jaś i Małgosia) 88 1240 2539 1111 0010 2766 0745 z dopiskiem #1490 Łukasz Walerjańczyk.