Bieg Czekoladowy

Dokumenty do pobrania

Dokumenty załączone zostaną 10 czerwca 2024 r.  
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Biegu Czekoladowym dla dzieci.
Upoważnienie do odbioru pakietu (dotyczy dzieci i dorosłych) przez inną osobę.