Bieg Czekoladowy

dokumenty

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Biegu Czekoladowym dla dzieci..

Upoważnienie do odbioru pakietu (dotyczy dzieci i dorosłych) przez inną osobę.